Veri Aktarım Kayıtları

Veri aktarımlarını kayıt altına alın.

Wecover; periyodik aktarılan veya talep edildiği için paylaşılan kişisel verilerin departman tarafından kaydedilmesini sağlayan bir veri aktarım kayıtları menüsü içerir.

Veri aktarım kayıtları menüsü verinin paylaşıldığı kurumdan kaynaklanabilecek bir veri ihlalini tespit etmeyi kolaylaştırır.

Veri aktarım menüsüne aktarımı yapan departman tarafından eklenen her kayıt sonrası Wecover irtibat kişisini BİRİ bildirimleri ile otomatik olarak bilgilendirir.