Saklama ve İmha

Saklama ve İmha Politikası

“Kişisel veriler, T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmelidir. Şirketler ve kamu kurumları ilgili mevzuat uyarınca veri saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla politika hazırlamakla yükümlüdür. “
Wecover menüleri ile ;
  • Politikanın ilk yayın tarihini, revizyon tarihlerini ve nedenini takip edin,
  • Saklama ve imha süreçlerindeki sorumluları belirleyin,
  • Kurum içi hedef kitleri belirleyin ve Paylaşım Merkezi aracılığı ile duyurusunu yapın,
Dağıtım kontrolünü sağlayın