Eğitimler

“Şirket içi eğitimlerde süreklilik sağlanır.”

Eğitimlerin planlanmasını ve takibini kolaylaştırın.

Zaman ve mekandan bağımsız eğitim ortamı oluşturun, uzaktan çalışan personelinizin eğitim süreçlerinin devamlılığını sağlayın.

Çalışanlarınızı kişisel veriler ve bilgi güvenliğiyle ilgili bilinçlendirin.

Şirketinizin denetleme ve kontrol maliyetlerini düşürün.

“Kvkk eğitimlerini çevrimiçi olarak verilmesine olanak tanır.”

İçerdiği kişisel veri ve bilgi güvenliği konusundaki hazır eğitim videoları ile yasal yükümlülükleriniz yerine getirin.

Tekrar kullanılabilir eğitim materyalleri ile periyodik eğitim tekrarlarını kolaylaştırın.

Personel eğitime katılana kadar eğitim içeriğini kendisine sürekli gösterin, katılım durumunu dijital olarak takip edin.

Eğitime katıldığı tarihleri kayıt altına alın, tekrarlanması gereken eğitimler için periyot tanımlayın, dijital asistan hatırlatsın.

Eğitimleri, işe yeni başlayan çalışana herhangi bir tanım gerekmeksizin göstersin.

Eğitimleri şirket, departman veya görev bazında hedef kitle seçerek sadece o kitleye iletsin.

Mobil uygulama özelliği sayesinde saha çalışanlarına eğitim vermeyi kolaylaştırsın.

Online Eğitim Videoları

Açık Rıza Nedir Eğitimi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir Eğitimi

Kişisel Veri Nedir Eğitimi

Aydınlatma Yükümlülüğü Eğitimi

Bilgi Güvenliği Eğitimi