Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyaç Var?

Categories
MAKALELER

Türkiye’deki veri sorumlularının bir kısmı ilgili kişilere “gizlilik (mahremiyet) politikası” adıyla aydınlatma bildirimleri sunmaktadırlar. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ‘nun konuya değindiği kamuoyu duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. Aydınlatma bildirimi (“privacy notice”), ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki faaliyetler hakkında bilgilendirildikleri bir içeriği ifade eder. Bu içeriğin amacı ve taşıması gereken unsurlar organizasyon kurallarından farklıdır. Aydınlatma bildirimi, Türk Hukuku bakımından […]

Çalışanın Uzaktan İzlenmesinde Mahremiyet

Categories
MAKALELER

Günümüzde bilgi teknolojilerinin gelişimi, uzaktan çalışma veya iş seyahati gibi esnek çalışma düzenlerinin artmasıyla çalışanın mahremiyeti konusu, etik ve hak olarak incelenmesi gerekli bir başlık haline gelmiştir. Çalışanın mahremiyetini etkileyen ve meşrulaştırılabilir amaçlar; işyerinin, ekipmanın, çalışanın, diğer ilgili kişilerin ve operasyonun güvenliğidir. Uzaktan gözetim faaliyetleri, ilgili kişilerin kişisel verilerinin korunmasında bir tedbir olarak işletilebilir. Buna […]

BİYOMETRİK VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNDE YASAL UYUM

Categories
MAKALELER

6698 Sayılı Kanun ’un 6’ncı maddesinde belirtildiği üzere, biyometrik veri özel nitelikli bir kişisel veridir ve kanunlarda öngörülmedikçe ancak ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yayınlamış olduğu 2019/81, 2019/165 ve 2020/167 karar numaralı karar özetlerinde biyometrik veri işleme faaliyetlerinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kişilerin şikâyetlerini kabul etmiştir. Bu kararlarında […]