VERBİS NEDİR?

Categories
BİLGİ NOTLARI

  VERBİS nedir? VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.  Veri sorumlularına getirilen bu yükümlülük 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesinde belirtilmiştir. Bununla birlikte […]

VERBİS KAYIT SÜRELERİ 30 EYLÜL 2020’YE UZATILDI

Categories
HABER/DUYURU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu,  23/06/2020 tarihinde yayımladığı 2020/482 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS“) kayıt için belirlenen son tarihlerin uzatıldığı duyurdu. Kurul uzatma ile ilgili kararında, Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu […]

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı. 27.12.2019

Categories
HABER/DUYURU

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu,  27.12.2019 tarihinde yayımladığı 2019/387 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS“) kayıt için belirlenen son tarihlerin uzatıldığı duyurdu. Kurul uzatma ile ilgili kararında, Veri sorumluları tarafından öngörülen sürede kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla son günlerde yoğun bir şekilde başvuru ve VERBİS üzerinden bildirim iletildiği; ancak, bahse konu bildirimlerin […]

VERBİS’E KAYIT NASIL?

Categories
BİLGİ NOTLARI

Kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği teminen uygulamaya konulan VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi adına kullanıcı kaydı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Bağlantıyı tıklayın. İlgili bölümleri tamamladıktan sonra “kaydet” butonunu tıklayın. PDF formatındaki “Başvuru Formunu” indirin, Tüzel kişiliğinizin KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi üzerinden Kişisel Verileri […]