KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER

Categories
BİLGİ NOTLARI

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER   Kişisel verilerin işlenmesi sırasında veri sorumlularının ve veri işleyenlerin dikkat etmesi gereken birtakım ilkeler vardır. Bunlar hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için […]