Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2013/8367 E. 2018/1190 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8367 Karar No : 2018/1190 Davacı : Vekili : Davalılar : 1- Vekili : 2- Vekili : Davanın Özeti : 24/03/2013 günlü, 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1. maddesinin 3. fıkrasının, 1.5.1.A-1 maddesinin 1. fıkrasındaki “Doğrudan […]

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KVKK

Categories
BİLGİ NOTLARI

Sağlık Sektöründe KVKK   Sağlık verileri kişilerin hayatında önemli ve mahrem bir yere sahiptir. Günlük hayatta dahi sağlık verilerinin başkalarına aktarılması çok tercih edilen bir durum değildir. Buradan hareketle, kanun koyucu sağlık verilerine özel nitelikli veri kategorisi altında yer vermiştir. Kanun, özel nitelikli verilerin işlenmesi için genel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesinden farklı bir uygulamaya yer […]

Avrupa Veri Koruma Denetçisinden Yönlendirmeler: Avrupa Birliği Kurumlarının İşveren Olarak Covid-19 Krizine Tepkileri

Categories
MAKALELER

Avrupa kurumları, kuruluşları ve organları (“AB Kurumları”) sadece düzenleyici otorite olmalarıyla değil, aynı zamanda işveren sıfatına haiz olmaları sebebiyle, diğer işverenler gibi, Covid-19 krizine karşı çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun uzaktan çalışması gibi operasyonlarında değişiklik yapmak durumunda kalmıştır. Avrupa Veri Koruma Denetçisi (“AVKD”), söz konusu operasyon değişiklikleri sebebiyle kendisine yönlendirilen, uzaktan çalışma araçları, ekip yönetimi, sağlık […]