Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2013/8367 E. 2018/1190 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8367 Karar No : 2018/1190 Davacı : Vekili : Davalılar : 1- Vekili : 2- Vekili : Davanın Özeti : 24/03/2013 günlü, 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1. maddesinin 3. fıkrasının, 1.5.1.A-1 maddesinin 1. fıkrasındaki “Doğrudan […]

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KVKK

Categories
BİLGİ NOTLARI

Sağlık Sektöründe KVKK   Sağlık verileri kişilerin hayatında önemli ve mahrem bir yere sahiptir. Günlük hayatta dahi sağlık verilerinin başkalarına aktarılması çok tercih edilen bir durum değildir. Buradan hareketle, kanun koyucu sağlık verilerine özel nitelikli veri kategorisi altında yer vermiştir. Kanun, özel nitelikli verilerin işlenmesi için genel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesinden farklı bir uygulamaya yer […]

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Şekilde İnternet ve Sosyal Medya Mecralarında Paylaşılması

Categories
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KARARLARI

İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir Hastane nezdinde hastaların tedavi sürecinde yer alan hekimler tarafından, veri sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran görüntüsünün başka bir cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu itibarla özel nitelikli bir kişisel verinin sosyal medya aracılığıyla geniş […]