TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA KVKK UYUMU

Categories
MAKALELER

    Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılması gereken uyum çalışmaları hukuki boyutunun yanı sıra bilişim altyapısında da düzenlemeleri içeriyor. Veri güvenliği boyutunu ele aldığımızda uluslararası standartların (ISO 27001/27002, BS 10012) ortak noktalarını karşımızda görmekteyiz.     Bu makale serisinde gerek mevzuat, gerekse kurulun yayınladığı kararlar ve rehberler ışığında alınması gereken tedbirleri özetlemeye […]

KVKK DUYURUSU IŞIĞINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ

Categories
MAKALELER

  26.06.2020 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) kendisine yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda uygulamada bir takım eksiklikler ve yanlışlıklar tespit etmiş, bu eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesi ve konu hakkında farkındalığın sağlanabilmesi için kamuoyu duyurusu yayınlamıştır. Söz konusu duyuru metninde Kurum’un üzerinde durduğu hususlar, aydınlatma metinlerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin […]

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE YURT DIŞINA AKTARABİLMEK NE KADAR MÜMKÜNDÜR?

Categories
MAKALELER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile yakından ilgilenen veya KVKK hakkında farkındalığı bulunan organizasyonlar ve özellikle uygulayıcılar bakımından yurt dışı aktarımı, içerisinde birçok belirsizliği barındıran kanayan bir yaradır. Esasında konu ile ilgili uluslararası düzenlemeler ve çeşitli yurt dışına aktarım yöntemleri bulunmasına rağmen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) konu ile ilgili vermiş olduğu son […]

BİYOMETRİK VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNDE YASAL UYUM

Categories
MAKALELER

6698 Sayılı Kanun ’un 6’ncı maddesinde belirtildiği üzere, biyometrik veri özel nitelikli bir kişisel veridir ve kanunlarda öngörülmedikçe ancak ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yayınlamış olduğu 2019/81, 2019/165 ve 2020/167 karar numaralı karar özetlerinde biyometrik veri işleme faaliyetlerinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kişilerin şikâyetlerini kabul etmiştir. Bu kararlarında […]

VERBİS’E KAYIT NASIL?

Categories
BİLGİ NOTLARI

Kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği teminen uygulamaya konulan VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi adına kullanıcı kaydı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Bağlantıyı tıklayın. İlgili bölümleri tamamladıktan sonra “kaydet” butonunu tıklayın. PDF formatındaki “Başvuru Formunu” indirin, Tüzel kişiliğinizin KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi üzerinden Kişisel Verileri […]