VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Categories
BİLGİ NOTLARI

  VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   Veri işleme faaliyetleri sırasında temel ilkelerle uyumlu olacak şekilde veri sorumlularına birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Veri sorumlusunun yükümlülüklerini; aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü, ilgili kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplanması yükümlülüğü, kurul kararlarının yerine getirme yükümlülüğü, kişisel verilerin silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü […]