4. Hukuk Dairesi 2017/2479 E. 2020/30 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı …Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ aleyhine 14/09/2015 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 14/04/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin […]