VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Categories
BİLGİ NOTLARI

  VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   Veri işleme faaliyetleri sırasında temel ilkelerle uyumlu olacak şekilde veri sorumlularına birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Veri sorumlusunun yükümlülüklerini; aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü, ilgili kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplanması yükümlülüğü, kurul kararlarının yerine getirme yükümlülüğü, kişisel verilerin silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü […]

KVKK DUYURUSU IŞIĞINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ

Categories
MAKALELER

  26.06.2020 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) kendisine yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda uygulamada bir takım eksiklikler ve yanlışlıklar tespit etmiş, bu eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesi ve konu hakkında farkındalığın sağlanabilmesi için kamuoyu duyurusu yayınlamıştır. Söz konusu duyuru metninde Kurum’un üzerinde durduğu hususlar, aydınlatma metinlerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin […]