Avrupa Veri Koruma Denetçisinden Yönlendirmeler: Avrupa Birliği Kurumlarının İşveren Olarak Covid-19 Krizine Tepkileri

Categories
MAKALELER

Avrupa kurumları, kuruluşları ve organları (“AB Kurumları”) sadece düzenleyici otorite olmalarıyla değil, aynı zamanda işveren sıfatına haiz olmaları sebebiyle, diğer işverenler gibi, Covid-19 krizine karşı çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun uzaktan çalışması gibi operasyonlarında değişiklik yapmak durumunda kalmıştır. Avrupa Veri Koruma Denetçisi (“AVKD”), söz konusu operasyon değişiklikleri sebebiyle kendisine yönlendirilen, uzaktan çalışma araçları, ekip yönetimi, sağlık […]