108 Sayılı Sözleşme Uyarınca Yurt Dışına Veri Aktarımı & Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Kararı

Categories
MAKALELER

“Kişisel verilerin 108 sayılı Sözleşme dayanak gösterilerek yurt dışına aktarılması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/07/2020 tarih ve 2020/559 sayılı Kararına dair görüş