Categories
HABER/DUYURU

 

VERBİS KAYITLARI İÇİN SON TARİH 31.12.2019’A KADAR UZATILDI.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 05.09.2019 tarihinde yayımladığı 2019/265 sayılı kararı ile kendisine iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda VERBİS kayıt yükümlülüğü için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine uzatıldığını açıkladı.

 

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünüz var mı?

Yıllık çalışan sayısı 50 ve üzeri olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olması gerekmektedir.

 

Yıllık çalışan sayısının hesaplanmasında öncelikle tamamlanmış bir yıl olması esastır; bu noktada hesaplama yapılırken 2018 yılı göz önünde bulundurulmalıdır. Sonrasında ise, tamamlanmış bir yıl içerisindeki 12 aydan en az 7 ayın her birinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Bir diğer ifade ile, bir takvim yılı içerisinde toplam 7 ay için çalışan sayısı 50’den fazla ise, veri sorumlusunun VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

VERBİS kayıt yükümlülüğü bakımından öngörülen yıllık mali bilanço toplamının 25 milyon TL’den fazla olması kriteri ise sıklıkla yıllık ciro ile karıştırılmaktadır. Yıllık mali bilanço toplamı, bilanço tablosunda yer alan aktif ve pasif tablolarının toplamını, yani o bilanço yılında işlem görmüş olmasına bakılmaksızın şirketin aktif ve pasif tüm malvarlıklarını ifade etmektedir. Veri sorumluları, VERBİS kayıt yükümlülüğü bakımından 25 milyon TL kriterini sağlayıp sağlamadıklarını buna göre değerlendirmelidir.

 

Son olarak, çalışan sayısı ve yıllık bilanço kriterlerinden bağımsız olarak, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının da VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

İlgili kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5524/VERBIS-E-KAYIT-SURESININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU