Categories
HABER/DUYURU

 

BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

 

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

 

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 21.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında sağlık hizmeti sunucularının kişisel sağlık verilerine erişimi ve bu verilerin güvenliğine dair değişiklikler yer almaktadır.

 

  • Sağlık hizmeti sunan kişi veya kurumların, sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kişisel verilere erişim hakkı bulunacak ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu bölümlerde yetkisiz kişilerin bu verilere ulaşmasını engelleyecek gerekli fiziki, idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 

  • Hastanın sağlık durumunu gösteren tahlil ve tetkik sonuçları gibi belgelerin, yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek adına ilgili bölümlerine kimliksizleştirme ve maskeleme tedbirleri uygulanacaktır.

 

  • İlgili kişi, sağlık verilerine erişim sağladığı e-Nabız hesabı üzerinde kendi gizlilik tercihlerini oluşturabilecek ve sağlık geçmişine dair verilerin görüntülenmemesini tercih edebilecektir.

 

  • Ebeveynler, çocuklarına ilişkin sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın e-Nabız sistemi üzerinden erişebilecektir. Bu noktada, ayırt etme gücüne sahip çocuklar, sağlık geçmişlerine bu sistem üzerinden ebeveynlerinin erişimini sınırlayabilecek ve izne tabi tutabilecektir.

 

  • Hasta yakınlarının, yakını olduğu kişinin sağlık verilerine erişiminde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecek şekilde Hasta Hakları Yönetmeliği uygulanacaktır. İlgili yönetmelik, hastanın tıbbi müdahale hakkında kendisinin bilgilendirilmesinin esas olduğunu düzenlemekte; ancak, hastanın kendisi yerine bir başkasının (hasta yakını) bilgilendirilmesi talep ediliyorsa, bu bilgilendirme kişinin imzası ile birlikte sadece bilgilendirilmesi istenen kişiye (hasta yakını) yapılacaktır.

 

  • Avukatlar, müvekkillerinin sağlık verilerine erişimi genel vekâletname ile talep edemeyecektir. Kişisel sağlık verilerinin avukata aktarılabilmesi için düzenlenmiş olan vekâletname içerisinde ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına yönelik açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekecektir.

 

  • Ölen kişinin sağlık verileri, veraset ilamını ibraz eden yasal mirasçılar tarafından talep edilebilecektir. Ölen kişinin sağlık verileri, en az 20 yıl süre ile saklanacaktır.