Categories
BİLGİ NOTLARI

 

VERİ SORUMLUSU ve VERİ İŞLEYEN  KİMDİR?

 

Veri sorumlusu (data controller), Kanun’un 3. maddesinde yer alan haliyle, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Veri sorumlusu kanunun Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen kişidir. Bir diğer deyişle, veri sorumlusu veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, hukuki sorumluluğun tüzel kişilerin şahsında doğacağıdır. Dolayısıyla tüzel kişiliği oluşturan birimlerin veri sorumlusu olması gibi bir durum söz konusu değildir.

 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen kişidir. Gerçek veya tüzel kişi olabilen veri işleyen (data processor), ilgili kişiye karşı veri sorumlusu ile birlikte sorumludur. Zira veri işleyen, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen ve veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirilen kişidir. Kısaca, veri işleyen işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularına cevap verecek kişidir.