Categories
BİLGİ NOTLARI

Kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği teminen uygulamaya konulan VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi adına kullanıcı kaydı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bağlantıyı tıklayın.

İlgili bölümleri tamamladıktan sonra “kaydet” butonunu tıklayın. PDF formatındaki “Başvuru Formunu” indirin, Tüzel kişiliğinizin KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi üzerinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun KEP adresi olan ” kvkk.verbis@hs01.kep.tr ” adresine, postanın konu (subject) bölümüne başvuru numarasını yazarak gönderin.

Veya

Formun çıktısını alıp ıslak imzalı kaşe ve mühürlü olarak Kurumun posta adresine kargo, kurye ile veya elden teslim edin.

Kurum, kendisine ilettiğiniz başvuru formunu kontrol edip kısa bir süre içinde VERBİS’e bildirim girişi ve kaydı tamamlamak için gerekli olan Kullanıcı Adı ve Parola’yı başvuru formunda belirtmiş olduğunuz elektronik posta adresine iletecektir.

Ufak Notlar: 

  1. Formu, KEP ile gönderiyorsanız imza ya da mühür ve kaşeye gerek yoktur. E-postaya başkaca bir içerik vb. yüklemenize gerek yoktur.
  2. Kayıt formuna, info elektronik posta adresinizi ve tüzel kişiliğin sabit hattını yazabilirsiniz.
  3. KEP adresi kullanımı zorunlu olmamakla birlikte, alternatif olarak başvuru formunun kağıt ortamında gönderilmesi gerekeceğinden KEP’i tercih ediyoruz.

Kurumdan kullanıcı adı ve parolası gelince;

Kullanıcı Adı ve Parola ile  https://verbis.kvkk.gov.tr/User/DRLogin adresinden giriş yaparak bu kez bir irtibat kişisi ataması yapacaksınız.

Atanan irtibat kişisi ise https://verbis.kvkk.gov.tr/User/Login adresinden kendi e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapacak ve tüzel kişiliğin kişisel veri işleme envanterine dayanarak kişisel veri işleme süreçleri ile ilgili bilgileri gelen ekranlarda beyan edecek.

İrtibat kişisinin yasal olarak yalnızca VERBİS’e kişisel veri envanterini işleme, bunun güncelliğini sağlama ve herhangi bir ihlal durumunda Kurul ile tüzel kişilik arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlama yükümlülüğü bulunmakla birlikte iç ilişkinizde görev tanımlarında irtibat kişisi için ek düzenleme ve sorumluluklar getirmeniz mümkündür.

Ayrıntılı rehber için tıklayınız.