Categories
BİLGİ NOTLARI

 

VERBİS nedir?

VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.  Veri sorumlularına getirilen bu yükümlülük 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesinde belirtilmiştir. Bununla birlikte Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmesi halinde veri sorumlularının, Sicile kayıt esnasında bu kişisel verilerle ilgili VERBİS’e bilgi girişi yapması zorunlu değildir.

VERBİS’e kayıt, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet sitesinde yer alan VERBİS butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak gerçekleştirilir. VERBİS’te, kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları; yurtiçinde yerleşik gerçek / tüzel kişi, yurtdışında yerleşik gerçek / tüzel kişi ve kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere 3 farklı yapı şeklinde kurgulanmıştır.

VERBİS üzerinden kullanıcı adı ve parola kullanılarak sisteme giriş yapılması, irtibat kişisi atamasının yapılması, veri sorumlusunun işlemekte olduğu kişisel veriler ile ilgili irtibat kişisi tarafından veri kategorileri, işleme amaçları, saklama süreleri, alınan teknik ve idari tedbirler, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler ve veri konusu kişi gruplarına ait kategorik bazda bilgi girişi yapılarak kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlanır.