Categories
BİLGİ NOTLARI

 person in swimming pool during daytimeman standing beside counter

 

Turizm Sektöründe KVKK

 

 

 

Turizm sektörü, geniş müşteri kapasitesi dolayısıyla ellerinde en çok veri bulunan sektörlerden biridir. Gerçekten de oteller, hosteller veya pansiyonlar daha rezervasyon aşamasında müşterilerinden pek çok veri talep etmektedirler. Ad-soyad bilgisi, TC kimlik no/pasaport no, kredi kartı bilgisi ve e-mail adresi bunlardan birkaçıdır. Tüm bu yoğun veri işleme faaliyeti esnasında veri sorumluları 4. Madede genel ilkeler arasında sayılan İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma  ilkesine özellikle dikkat etmelilerdir. Burada ölçülülükten kasıt, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir dengenin kurulması anlamına gelmektedir. Bu ilkenin, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) veri aktarılması sırasında ihlal edilmesi muhtemeldir. Kişisel verilerin işlenmesinde kural açık rıza iken kanunda aranan birtakım şartların mevcudiyeti durumunda açık rıza olmaksızın da kişisel verilerin işlenmesi mümkün hale gelmektedir. Bu şartlardan biri de veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla veri işlemesidir. Buradan hareketle, EGM’ye aktarılan kişisel verilerin de bu kapsamda işlendiği söylenebilir. Ancak nüfus cüzdan fotokopisi alınarak kişisel verilerin EGM’ye aktarıldığı durumlarda ölçülülük ilkesinin ihlali söz konusu olacaktır. Zira nüfus kimliğinde kanunda aktarılması talep edilmeyen din bilgisi, sağlık bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler de yer almaktadır. En önemlisi bu verilerin işlenmesi sırasında müşteri konumunda olan ilgili kişiye aydınlatmada yapılmamaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için alınacak önlem ise çalışanlara eğitim verilmesidir.

 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir faaliyet ise, spa kullanımı öncesinde tedbir amaçlı işlenen sağlık verileridir. Sağlık verileri özel nitelikli kişisel veriler olduğu için işlenmesi sırasında gerekli koşullar sağlanmalı ve ilgili kişilere uygun şekilde aydınlatma yapılmalıdır.

 

Son olarak çocuk oyun alanlarına erişimin sağlanabildiği kameralar üzerinden oradaki çocukların ve kişilerin kimliği tespit edilebileceği için bu verileri olduğu da unutulmamalıdır. Kameraya erişimi olan tüm velilerin çocukların görüntülerine erişebileceği durumunun aydınlatma metninde yer almasında fayda vardır.