Categories
BİLGİ NOTLARI

 

KİŞİSEL VERİLER HUKUKA UYGUN OLARAK NASIL İŞLENİR?

 

Kişisel verilerin işlenmesi için Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde birtakım kriterler aranmıştır. Bu doğrultuda kişisel verilerin işlenmesi ya ilgili kişinin rızası dahilinde işlenecek ya da 6. Maddedeki işleme koşullarından biri gerçekleşmişse işlenebilecektir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde ilgili kişiden tekrar rıza alınmasına gerek yoktur. Zira veri işleme kanundan kaynaklanmaktadır. 6. maddedeki şartları örneklerle kısaca incelersek;

  1. Kanunda Öngörülmüş Olma: Örneğin, Bankacılık Kanunu’nda öngörülen bazı veriler
  2. Fiili İmkansızlık: Acil Servise kaldırılan biri hakkındaki ad soyad bilgisi, cinsiyeti, yaşı gibi kimlik verileri
  3. Sözleşme İçin Gereklilik: Kira Sözleşmesi Yapan kiracının kimlik bilgileri, hesap bilgileri veya Kargo siparişlerinde kargo şirketine verilen kimlik ve adres bilgisi
  4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü için Zorunlu Olma: Örneğin fatura kesmek için gerekli olan birtakım veriler
  5. Veri Sahibinin Alenileştirilmesi: Sosyal medya aracılığıyla herkese açık hesap üzerinden paylaşılan veriler
  6. Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması: Poliçelerde veya tapularda yer alan kimlik, adres gibi veriler
  7. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati: İşyerlerindeki CCTV kayıtları

 

Kanun koyucu önemine ve ihlal edilmesi halinde neden olunacak büyük zarar dolayısıyla özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için ayrı bir düzenleme getirmiştir. Özel nitelikli verilerin işlenmesinde de bir ayrıma gidilmiş sağlık ve cinsel hayata dair kişisel veriler için özel bir düzenleme öngörülmüştür: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ancak kanunlarda öngörülen hallerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.