Categories
BİLGİ NOTLARI

 

İRTİBAT KİŞİSİ KİMDİR ve NASIL ATANIR?

 

İrtibat kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumludur. Veri sorumlusu eğer Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi ise, bir irtibat kişisi atamak ve Veri Sorumluları Siciline kayıt sırasında atadığı bu irtibat kişisine ait bilgileri VERBİS’e işlemek zorundadır. İrtibat kişisinin görevlendirilmesi, 6698 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülük ve yaptırımlar açısından sorumluluğun ona geçtiği anlamına gelmemektedir. Kanundaki yükümlülükler irtibat kişisinde değil bu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili organ üzerindedir.

 

Veri sorumlusu eğer bir kamu kurumu ise, Kanunun uygulanmasıyla ilgili kamu kurumunda koordinasyonu sağlamak üzere belirlenerek Başkanlığımıza bildirilen üst düzey yönetici tarafından, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün başlaması akabinde VERBİS sistemine irtibat kişisi bilgi girişi yapılması gerekmektedir.