Categories
BİLGİ NOTLARI

 

Eğitim Sektöründe KVKK

 

Çocuklara ait veriler, özel nitelikli veri olmasa da en az onlar kadar hassas korumayı gerektirmektedir. Nitekim, dijital dünyanın içine doğan çocuklar, verilerinin ne kadar kıymetli olduğunun farkında değildir. Bu konuda Amerika’da Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (Children’s Online Privacy Protection Act) ve Avrupa Birliği’nde başta Genel Veri Koruma Tüzüğü’ndeki maddeler ve bunun yanı sıra üye ülkelerde konuya özel yasalar mevcuttur.  Bu yasalar çocukların çevrimiçi ortamda güvenliğini sağlamayı amaçlamış ve kullandıkları platform ve uygulamalar için velilerinin iznini ve denetimini gerekli kılmıştır. Ülkemizde bu konu özelinde bir yasa mevcut olmasa da 6698 sayılı Kanun (Kanun) ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun yayınladığı rehberler aracılığıyla bu konu düzenlenmeye çalışılmıştır.

 

 

Çocuklara ait kişisel verilerin işlendiği sektörlerin başında gelen eğitim sektörünün veri işleme faaliyetleri sırasında yukarıda bahsi geçen düzenlemeleri dikkate alması gerekir. Zira gerek kayıt esnasında gerek eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında öğrencilerden pek çok veri toplanmaktadır. Bunlar isim, soy isim, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri olabileceği gibi; telefon numarası, adres gibi iletişim bilgileri de olabilir. Bu verilerin işlenmesi sırasında  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

COVID-19 pandemi süreci eğitim sektöründe köklü değişiklikler getirmiş, bu doğrultuda derslerin ve sınavların artık çevrimiçi ortamda yapılmasına karar verilmiştir. Veri sorumlularının dikkat etmesi gereken nokta, bu faaliyetler sırasında hangi verileri topladıkları ve sunucularının nerede olduğudur. Eğitim kurumları, derslerin takibini veya sınavların adaletli olmasını sağlarken aldıkları tedbirlerin ölçülülük ilkesine uygun olduğundan emin olmalıdırlar. Yapılacak bir denge testi ile hangi verileri işleyeceklerine karar vermelilerdir. Ayrıca, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen birçok kişisel verinin -sunuculardan dolayı- yurt dışına aktarılması kuvvetle muhtemeldir. Bu noktada, yurt dışına veri aktarımında Kanun’un 9. maddesine dikkat edilmelidir.