Categories
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g)  bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.