Categories
VERİ SORUMLULARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.