Categories
VERİ SORUMLULARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.