Categories
İMHA HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.