VERBİS KAYIT SÜRELERİ 30 EYLÜL 2020’YE UZATILDI

Categories
HABER/DUYURU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu,  23/06/2020 tarihinde yayımladığı 2020/482 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS“) kayıt için belirlenen son tarihlerin uzatıldığı duyurdu. Kurul uzatma ile ilgili kararında, Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu […]

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı. 27.12.2019

Categories
HABER/DUYURU

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu,  27.12.2019 tarihinde yayımladığı 2019/387 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS“) kayıt için belirlenen son tarihlerin uzatıldığı duyurdu. Kurul uzatma ile ilgili kararında, Veri sorumluları tarafından öngörülen sürede kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla son günlerde yoğun bir şekilde başvuru ve VERBİS üzerinden bildirim iletildiği; ancak, bahse konu bildirimlerin […]

KVKK VERBİS Süre Uzatımı Bilgilendirme Bülteni 05.09.2019

Categories
HABER/DUYURU

  VERBİS KAYITLARI İÇİN SON TARİH 31.12.2019’A KADAR UZATILDI.   Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 05.09.2019 tarihinde yayımladığı 2019/265 sayılı kararı ile kendisine iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda VERBİS kayıt yükümlülüğü için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine uzatıldığını açıkladı.   VERBİS’e kayıt yükümlülüğünüz var mı? Yıllık çalışan sayısı 50 ve üzeri olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 […]

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI. 21.06.2019

Categories
HABER/DUYURU

  BİLGİLENDİRME BÜLTENİ   KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.   Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 21.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında sağlık hizmeti sunucularının kişisel sağlık verilerine erişimi ve bu verilerin güvenliğine dair değişiklikler yer almaktadır.   Sağlık hizmeti sunan kişi veya kurumların, sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kişisel verilere erişim […]