MADDE 3

Categories
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Başvuru: Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında yapılan başvuruyu, b) Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,  imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan […]

MADDE 2

Categories
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g)  bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 6

Categories
AYDINLATMA HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 6 – (1) Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde; a) Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, b) Kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, c) Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünün yerine […]