Finlandiya Veri Koruma Otoritesi DPIA’e Dikkat Çekti

Categories
YABANCI OTORİTE KARARLARI

Çalışanın konum verilerinin işlenmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri bakımından yüksek bir riskle sonuçlanması muhtemel ve veri sorumlusu tarafından Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapılmasını gerektirir bir veri işleme faaliyeti midir? Finlandiya Veri Koruma Otoritesi, çalışanın mesai saatlerinin takibi amacıyla araç takip sistemleri kullanılarak konum verilerinin işlenebilmesi için veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, Veri Koruma […]