Categories
YABANCI OTORİTE KARARLARI

Çalışanın konum verilerinin işlenmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri bakımından yüksek bir riskle sonuçlanması muhtemel ve veri sorumlusu tarafından Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapılmasını gerektirir bir veri işleme faaliyeti midir?

Finlandiya Veri Koruma Otoritesi, çalışanın mesai saatlerinin takibi amacıyla araç takip sistemleri kullanılarak konum verilerinin işlenebilmesi için veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirtmiştir.

İlgili kararda, savunmasız konumdaki kişilerin konum verilerinin işlenmesi veya konum verilerinin sistematik izleme için kullanılması, yüksek bir risk ile sonuçlanabilecek ve veri koruma etki değerlendirmesinin yapılmasını gerektirir bir süreç olarak örneklendirilmiştir. İlgili yükümlülüğü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında 16.000 Euro tutarında idari para cezası verilmiştir.

Veri Koruma Etki Değerlendirmesi,  KVKK kapsamında net bir şekilde düzenlenmese de ilgili kişi üzerinde risk yaratabilecek süreçleri bulunan organizasyonlar tarafından dikkate alınmalıdır.

EDPB’nin ilgili açıklamasına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dSBhuiX