Bilgi Notları WeCover

VERBİS’E KAYIT NASIL?

Kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği teminen uygulamaya konulan VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi adına kullanıcı

Tümünü Oku »